Společně
pro životní prostředí

Jsme specialisté na legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. Poskytujeme poradenství a servis výrobním společnostem v areálu MESIT.

MESIT ecology

MESIT ecology

Společnost MESIT ecology, s.r.o., byla založena v roce 1995 jako jedna z dceřiných společností holdingu MESIT se zaměřením na poskytování služeb v oblasti ochrany životního prostředí.

Na ochranu a zlepšování životního prostředí je kladen stále větší důraz a požadavky na dodržování současné environmentální legislativy jsou především pro výrobní společnosti stále přísnější a náročnější. Proto naše společnost poskytuje komplexní poradenství především dceřiným společnostem holdingu MESIT, dalším společnostem působícím v průmyslovém areálu MESIT a své zákazníky má i ve firmách působících v Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí.

Naše zkušenosti a odbornost pomáhají

Díky našim službám získávají zákazníci  jistotu, že jejich provozy odpovídají v oblasti ochrany životního prostředí aktuálním legislativním požadavkům.

Obyvatelé regionu oceňují, že je průmyslový areál MESIT spravován ohleduplně k životnímu prostředí.